CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

PGS.TS Trần Minh Triết (Trưởng phòng)
PGS.TS Vũ Hải Quân (Trưởng phòng)
PGS.TS Trần Minh Triết (Phó phòng)

PTN Phân tích trung tâm

PTN Phân tích trung tâm
PGS.TS. Trần Lê Quan (Trưởng phòng)
TS. Nguyễn Huy Du (Phó trưởng phòng)
 
PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Trưởng phòng)
PGS.TS Phan Thị Phương Trang (Phó phòng)

PGS. TS. Lê Công Hảo (Trường phòng)

PTN Thiết kế vi mạch

PTN Thiết kế vi mạch
TS. Nguyễn Chí Nhân (Trưởng phòng)

.
GS. TS. Trần Linh Thước (Trưởng phòng)

PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Phó phòng)

PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Phó phòng)

Viện Tế bào Gốc

Viện Tế bào Gốc
PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Viện trưởng)
Button
PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Trưởng phòng)
TS. Trương Hải Nhung (Phó phòng)
PGS. TS Lê Mỹ Loan Phụng (Trưởng phòng)
PGS. TS. Trần Văn Mẫn (Phó Trưởng phòng)
Phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh
Website: 
Địa chỉ: Phòng G203, tòa nhà G, cơ sở Thủ Đức - Dĩ an
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà (Trưởng phòng)
PGS. TS. Trần Cao Vinh (Trưởng phòng)
PGS. TS Trần Quang Trung (Phó phòng)
PGS. TS Phan Bách Thắng (Phó phòng)
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.